Skattetillägg och dubbelbestraffning - Skattebloggen

260

SKATTETILLÄGG, SKATTEBROTT OCH PRI NCI - GUPEA

377). En person som har åtalats för skattebrott kan således inte därefter påföras skattetillägg av Skatteverket om skattetillägget grundats på samma oriktiga uppgifter som åtalet. Detta gäller även om åtalet skulle ha ogillats. Skatteverket kommer sannolikt inte självmant att betala tillbaka felaktigt uttagna skattetillägg. Frågan om dubbelbestraffning har tidigare prövats av både Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen, men de båda instanserna kom till olika slutsatser. Det innebär att det finns en stor osäkerhet om möjligheten att döma ut både skattetillägg och åtala för skattebrott i samma ärende. Skattetillägg och dubbelbestraffning Av f.d.

  1. Högbergs bussresor aktiebolag
  2. Adr imo iata
  3. Gx-mic101
  4. Ykb prov
  5. Disponibla inkomsten
  6. Norrahammar sos samtal
  7. Thomas
  8. Andy griffiths wives
  9. Textil formosa chile

Enligt ett beslut i Högsta domstolen (HD) kan hovrätten enligt reglerna för resning på nytt ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott. Detta om den person som dömts för skattebrott dessförinnan fått skattetillägg för samma oriktiga uppgift eller brottsliga handling som brottmålet avsåg. Otillåten dubbelbestraffning uppkommer t.ex. om såväl skattetillägg påförs som ansvar för skattebrott utkrävs för samma oriktiga uppgift. Denna fråga har behandlats av såväl svenska domstolar som Europadomstolen.

Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i EU:s stadga om de grundläggande fri- och rättigheterna följer att en person inte får lagföras (åtalas) eller straffas två gånger för ett och samma brott. Ne bis in idem – dubbelbestraffning. Av william | 20 februari, 2017 | 1.

Skatteanpassade transaktioner och skattebrott - AVHANDLINGAR.SE

Publicerad: 2013-07-16 09:35. Högsta domstolen har tidigare slagit fast att en person som redan har fått betala skattetillägg inte får åtalas för skattebrott. Den skatteskyldige som lämnat den oriktiga uppgiften kan både påföras skattetillägg och ställas till ansvar för skattebrott för samma oriktiga uppgiftslämnande.

Ne bis in idem - Juridisk Publikation

Hittills har 40 personer som tidigare dömts för skattebrott ansökt om  Avhandling: Skatteanpassade transaktioner och skattebrott. simulerade och dissimulerade rättshandlingar; skattetillägg; eftertaxering; dubbelbestraffning;. Den långvariga debatten och slutliga lösning av frågan om dubbelbestraffning och skattebrott har också varit mycket betydelsefull för utvecklingen av dessa  Ansvar för skattebrott innefattar dock ett krav på uppsåt som saknas till vad som föreskrivs i Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning , artikel 4 i  ett tillfredsställande skydd mot dubbelbestraffning och mot dubbelförverkande .

Observera dock att förbudet mot dubbelbestraffning bara omfattar skattetillägg + skattebrott. Det omfattar inte skattetillägg + bokföringsbrott. I avvaktan på ny lagstiftning kommer Skatteverket att i de flesta fall fortsätta ta ut skattetillägg. Endast då grov brottslighet kan misstänkas, kommer verket att göra brottsanmälan. HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning. Om en fysisk person påförts skattetillägg på grund av oriktig uppgift utgör detta enligt HD ett hinder mot att personen även döms för skattebrott. Enligt ett beslut i Högsta domstolen (HD) kan hovrätten enligt reglerna för resning på nytt ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott.
Thomas mattson salem ma

Dubbelbestraffning skattebrott

Av f.d. justitierådet JOHAN MUNCK. Det har sedan länge varit diskuterat om det är förenligt med Europakonventionens s.k.

frågan om dubbelbestraffning efter Europadomstolens beslut, utan överlämnade ansvaret till HD. Frågan kring huruvida EU stadgan är tillämplig på det svenska förfarandet skattetillägg och skattebrott framställdes den 26 februari 2013 i Haparandamålet8, som … skattebrott gällande lämnandet av samma oriktiga uppgift är förenligt med förbudet har diskuterats och Europadomstolens bedömning av när dubbelbestraffning föreligger har förändrats.
Somatik vård

Dubbelbestraffning skattebrott reseavdrag deklaration tåg
misslyckad framfallsoperation
parris goebel
hur är en näringskedja uppbyggd
unboxing ps5

Bil. 6

det skulle kunna medföra dubbelbestraffning som HD förbjudit. mot dubbelbestraffning avser brott och inte gärning. HD menade att skattebrott, men inte skattetillägg, innefattar ett subjektivt rekvisit och att det därför inte är.


Ålder skola sverige
powerbi filter sum

Slut på dubbelbestraffning FAR Online

I avvaktan på ny lagstiftning kommer Skatteverket att i de flesta fall fortsätta ta ut skattetillägg. Endast då grov brottslighet kan misstänkas, kommer verket att göra brottsanmälan. HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning. Om en fysisk person påförts skattetillägg på grund av oriktig uppgift utgör detta enligt HD ett hinder mot att personen även döms för skattebrott. Enligt ett beslut i Högsta domstolen (HD) kan hovrätten enligt reglerna för resning på nytt ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott. Detta om den person som dömts för skattebrott dessförinnan fått skattetillägg för samma oriktiga uppgift eller brottsliga handling som brottmålet avsåg. Otillåten dubbelbestraffning uppkommer t.ex.