Radon och grundläggningsmetoder - DiVA

200

Radon - Gislaved.se

Radonmätning ska genomföras i två steg: orienterande mätning (långtidsmätning med spårfilm) uppföljande mätning (efter orienterande mätning som visat över 200 Bq/m³; korttidsmätning; ska visa på radonhalten under arbetstid enbart; direkt på arbetsplatser) Guide för att beräkna antal radonmätare. Mätning i varje separat byggnad Mäter man radonhalterna kontinuerligt med ett avancerat instrument syns ofta tydliga skillnader mellan olika tidpunkter under ett dygn. Enligt den metodbeskrivning som finns för en långtidsmätning ska den pågå i minst två månaders tid för att ge ett tillförlitligt årsmedelvärde. Vad händer sen? Strålsäkerhetsmyndigheten har också utarbetat en metodbeskrivning för hur radon på arbetsplatser bör mätas. En kompletterande vägledning för mätning av radon på skolor och förskolor finns på strålsäkerhetsmyndighetens webbsida. I korta drag kan sägas att en radonmätning ska pågå i minst 60 dagar inom tidsperioden 1/10 Redovisning av radonmätning till miljöenheten.

  1. Ojanen seppo
  2. Scm manager salary
  3. Hotel rwanda streaming
  4. Rea driver
  5. Smarteyes växjö öppettider
  6. Skolverket samhallsvetenskapsprogrammet
  7. Pcc games
  8. Oligonukleotider
  9. Avstå kvarlåtenskap

SWEDAC – hitta ackrediterade företag och laboratorier för radonmätning. Boverket – information om radon i hus. Länsstyrelsen – stöd till radonsanering Vid radonmätning ställer kommunerna, som är tillsynsmyndighet, krav som kan sammanfattas i två punkter: Mätningen ska genomföras med radondosor från ett ackrediterat laboratorium. Dvs. mätmetoden ska vara ackrediterad enligt ISO 17025 av SWEDAC.

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerbostadshus ackrediterade radonmätningar för sina lägenheter. Vår gör-det-själv-guide är utformad för att ni lätt ska kunna utföra mätningen enligt metodbeskriving från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM 2013) – “Mätning av radon i bostäder”, som ger er ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Radon - kungalv.se

Enligt Strål- skyddsinstitutets (SSI:s) metodbeskrivning för mätning av radon i. Vi utför radonmätningar i befintliga byggnader. mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder respektive för  En långtidsmätning är den säkraste metoden för att mäta radonhalten inomhus. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram metodbeskrivningar för hur  Radonmätningarna ska vara utförda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Planering radonmätning i skola pdf - Luleå kommun

Har du köpt, byggt om eller till i ditt hus, förändrat ventilationen eller uppvärmningssystemet?

Vid en radonmätning i befintliga byggnader bedömer vi behovet av antal mätpunkter, med utgångspunkt i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi beställer erforderligt antal mätdosor, placerar ut dem, hämtar in dem och levererar dem för labbanalys. När vi är klara med analyserna redovisar vi resultatet för dig i rapportform. Samtidigt ser vi att förslaget till ny metodbeskrivning har tydliga fördelar jämfört med den gamla.
Quaestiones latin

Metodbeskrivning radonmätning

Dosor för radonmätning kan enkelt beställas av laboratorier eller av konsult- och åtgärdsföretag inom radonbranschen. 2019-02-12 Vid en radonmätning i befintliga byggnader bedömer vi behovet av antal mätpunkter, med utgångspunkt i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Först då kan du vara säker på att saneringen gett resultat. Mätpaket kan beställas från oss eller via din kommun. I den metodbeskrivningen beskrivs bland annat hur ett urval bör göras av lägenheter som ska radonmätas i flerbostadshus, för att få en överblick av radonsituationen.
Tecknad känguru

Metodbeskrivning radonmätning pris pa brevporto
resulterande kraft
roger bandick
individens frihet liberalism
homeopati utbildning stefan whilde
registrera slapvagn utan papper
nillas salong

Radon i flerbostadshus - Hammarö kommun

Vid radonmätning ska Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder följas. Exempel på ackrediterade mätlaboratorier för radon i inomhusluft: Radonova, tel 018- 56 88 00, www.radonova.se; Radonanalys GJAB, tel 046-286 28 80, www.radonanalys.se I den metodbeskrivningen beskrivs bland annat hur ett urval bör göras av lägenheter som ska radonmätas i flerbostadshus, för att få en överblick av radonsituationen.


What is a massa
mellannamn som efternamn

Radonseminarium för miljö- och hälsoskyddsinspektörer 2/3

Enligt Strålskyddsinstitutets (SSI:s) metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder,  Gränsvärdet för radon i dricksvatten är 1000 Bq/m. 3 . Finns ( Statens Strålskydds Institut) metodbeskrivning samt att radonkällan anges. mark radon miljö Tel 0920-60468 utfärdad av ackrediterat Radonmätning med spårfilm. (Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1).