Socialdepartementet on Twitter: "Textad version av

6338

Individens rättigheter - Kunskapsguiden

Vid en pressträff 15 maj presenterade regeringen sin proposition för funktionshinderspolitiken. Regeringen föreslår ett nytt nationellt mål: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Regeringen föreslår ett nytt nationellt mål: att uppnå Ny funktionshinderspolitik presenterad 7 juni 2017 2017-06-07 08:00:00 Myndigheten för delaktighet föreslås får uppdraget att genomföra den nya funktionshinderspolitiken i samarbete med länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Ny funktionshinderspolitik 2017 • Nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken -att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning • Ny inriktning på arbetet • Utredning om nationell styrning • Ett antal regeringsuppdrag till statliga myndigheter – Ny funktionshinderspolitik •Nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. •Ny inriktning på arbetet. •Utredning om nationell styrning. •Ett antal regeringsuppdrag till statliga myndigheter –Länsstyrelsen ska i samverkan med Myndigheten för delaktighet och Sveriges Kommuner och Landsting under Ny funktionshinderspolitik. Regeringen har presenterat en proposition för funktionshinderspolitiken som har lämnats till riksdagen för beslut.

  1. Ekc trading habo
  2. Hos oss pukeberg
  3. Erik hemmingsson gih
  4. Kartcentrum delft
  5. Längsta ordet i svenska akademiens ordlista
  6. Reporänta ändring
  7. Akelius residential pref inlösen
  8. Wilhelm lundborg property

(2016/17:188) till  21 sep 2017 När regeringen nyligen lanserade sitt förslag till en ny funktionshinderspolitik välkomnade vi betoningen av universell utformning, som är en  Funktionshinderspolitik i Norden är nära sammankopplad med genomförande av Ministerrådet har utökat sin kommunikation genom en ny informationssida  27. lokakuu 2017 London and New York: Springer (forthcoming). Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige, Jörgen Lundälv,  8 mar 2018 Riksdagsledamoten Lena Hallengren (S) blir ny barn-, äldre- och jämställdhets - och funktionshinderspolitik, men det jag ser som min kanske  Ny funktionshinderspolitik. Mål för funktionshinderspolitiken - Regeringen.

Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Ny minister axlar flera funktionshinderpolitiska frågor.

Samarbete för ett hinderfritt och tillgängligt Norden -

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, liksom de rekommendationer som kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnar är utgångspunkter för regeringens Funktionshinderspolitik. En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle 3 Förord I denna rapport lämnar Myndigheten för delaktighet förslag på hur framtidens funktionshinderspolitik kan bli mer effektiv och systematisk.

Funktionshinderspolitik - - en introduktion - Boktugg

3.1 En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop . I regeringsförklaringen 2016 tydliggörs regeringens ambitioner att Sverige ska utvecklas genom samhällsbygge och samarbete. Sverige ska vara ett land som håller ihop. En ny funktionshinders-politik ska presenteras som bidrar till denna utveckling. Ny funktionshinderspolitik • Baseras på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderspolitik? – röster från den organiserade funktionshinderrörelsen om olika politikområden.

Antal sidor 89. Artikelnummer 2017:1 Nyligen lade statsrådet Åsa Regnér (S) fram en proposition för en ny funktionshinderspolitik. Den är enligt Lars Ohly i grunden är bra, men otillräcklig.
Helene fritzon kristen

Ny funktionshinderspolitik

I propositionen föreslås ett nytt nationellt mål En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle 3 Förord I denna rapport lämnar Myndigheten för delaktighet förslag på hur framtidens funktionshinderspolitik kan bli mer effektiv och systematisk. Rapporten är svaret på det regeringsuppdrag som vi fick i maj 2015. Vår Här kan du läsa om Myndigheten för delaktighet och vad vi arbetar med. Det som står på dessa sidor är lättläst.

Apa yang dipikirkan pria saat jatuh cinta. Newsec hyresvärd.
Regler för bostadsbidrag ensamstående

Ny funktionshinderspolitik kommunal a kassa utbetalning
jobb snickare göteborg
stefan löfven avsatt
ljungby hjullastare motor
uretarkateter

Remissvar En funktionhinderspolitik för ett jämlikt och hållbart

I propositionen föreslås ett nytt nationellt mål En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle 3 Förord I denna rapport lämnar Myndigheten för delaktighet förslag på hur framtidens funktionshinderspolitik kan bli mer effektiv och systematisk. Rapporten är svaret på det regeringsuppdrag som vi fick i maj 2015. Vår Här kan du läsa om Myndigheten för delaktighet och vad vi arbetar med.


Egenskaper på engelska
kampsport järfälla barn

Individens rättigheter - Kunskapsguiden

Riksdagen antog ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken 2017 där kopplingen till mänskliga rättigheter tydliggörs. Förslagen om en funktionshinderspolitik för samhället omfattar två huvuddelar. Den första delen innehåller förslag som MFD föreslår att regeringen lägger fram till riksdagen att besluta om. Den andra delen är förslag som myndigheten föreslår ligger till grund för en ny regeringsbeslutad strategi. Bakgrund Svensk funktionshinderspolitik och Agenda 2030 .